VSTUPENKY

Pořadatelé se letos rozhodli vybírat vstupné do areálu formou dobrovolného příspěvku, který bude možné předat u stánků pořadatele, k tomuto účelu vyznačených.

V nejbližším okolí není k dispozici bankomat.
Plocha areálu je pro návštěvníky otevřena od 16:00 hodin.

Návštěvníci happeningu budou moci využít za symbolickou 1 Kč možnost vstupu do těchto prostor:

Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota
Od 9 do 18 hodin otevřena expozice života venkovského obyvatelstva středního Povltaví.

Chotilské muzeum
Od 9 do 18 hodin otevřena expozice historie staré Vltavy.

Muzeum balónového létaní v Chotilsku
Od 9 do 18 hodin otevřena expozice přibližující historii balónového létání.

Rozhledna Veselý vrch u Mokrska
Od 9 do 18 hodin otevřena rozhledna u Mokrska (výška 42 m, výška vyhlídkové plošiny 25,5 m, počet schodů: 137), která poskytne ojedinělý pohled do okolí.                                   

Drtinova rozhledna na vrchu Besedná
Vstup volný.

Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude použit na pokrytí nákladů pořadatele 3. ročníku happeningu.