VSTUPNÉ

Pořadatel se pro letošní rok rozhodl nevybírat vstupné. Nicméně podpořit finančně často náročné aktivity proti těžbě zlata na Mokrsku může každý, a to formou dobrovolného příspěvku. Ten bude možné předat v době konání happeningu u stánku pořadatele – spolek Veselý vrch.

Nádvoří muzea je pro návštěvníky otevřeno od 13:00 hodin.

V nejbližším okolí není k dispozici bankomat.

Návštěvníci happeningu budou moci v den konání využít možnost navštívit za symbolickou 1 Kč následující prostory:

  • Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota info
  • Chotilské muzeum info
  • Muzeum balónového létaní v Chotilsku info
  • Rozhledna Veselý vrch u Mokrska   info                            

Drtinova rozhledna na vrchu Besedná  (vstup volný)  info

Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude použit na pokrytí nákladů pořadatele 4. ročníku happeningu DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO .