PRAKTICKÉ

Upozornění:
Počet návštěvníků happeningu je limitován velikostí venkovního areálu s ohledem na zajištění kvality služeb všem návštěvníkům. Areál je v průběhu happeningu ohraničen a do tohoto prostoru je povolen vstup pouze návštěvníkům happeningu na základě platné vstupenky.

Doprava
Doprava na Mokrsko je možná buď autem nebo autobusem (spojení z Prahy z autobusového nádraží Na Knížecí). Doporučujeme vystoupit na autobusové zastávce v Prostřední Lhotě. Vzhledem k očekávanému počtu návštěvníků bude provoz na silnici mezi Mokrskem a Prostřední Lhotou omezen.

Parkování:
Parkování pro návštěvníky je zajištěno na vyhrazených místech v okolí obce Mokrsko a při příjezdu je označeno orientačním systémem.
Parkování je bezplatné, za věci uložené v autě pořadatel neručí. Návštěvníci jsou žádáni, aby dbali pokynu pořadatelské služby.

Doporučené věci:
Občanský průkaz, kartičku pojištěnce a peníze. Dále doporučujeme vzít si s sebou deku na sezení a pláštěnku v případě nepříznivého počasí.

Úschovna:
V rámci happeningu není k dispozici úschovna zavazadel. Za věci odložené v areálu po dobu konání happeningu pořadatel v žádném případě neručí. V případě ztráty či nálezu se, prosím, obraťte na bezpečnostní službu.

Hygiena:
V areálu je pro návštěvníky happeningu k dispozici dostatečný počet mobilních WC, která jsou umístěna na vyhrazeném prostoru. V areálu je dostatečný počet odpadkových košů, proto prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. K dispozici je voda určená především pro běžnou hygienu v průběhu dne a pro stánkaře. Voda není určena jako zdroj pití pro návštěvníky.

Bezpečnostní služba:
Bezpečnostní služba je na happeningu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu prostor a zařízení v areálu. Identifikace je možná podle jednotného oblečení. Mezi pravomoci bezpečnostní služby patří mimo jiné následující činnosti: kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu i při pohybu uvnitř plochy po celou dobu konání happeningu včetně namátkových kontrol. Osobní prohlídka při vstupu do areálu (kontrola zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů). Vyvedení osoby z areálu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoba, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog apod.).

První pomoc a kontakty:
Happening má k dispozici stanoviště první pomoci s kvalifikovaným zdravotním personálem. Umístění je možné najít dle navigace, která je pro tyto účely v areálu vytvořena. Informace o umístění vám též podají označení členové pořadatelské služby. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy kontaktujte zdravotníky. V případě úrazu mimo dosah zdravotnické služby (např. v obci apod.) volejte číslo
záchranné služby 155
hasiči: 150
havarijní odtahová služba: 154
policie ČR: 158

Zákazy:
Do areálu je přísně zakázáno vnášet tyto předměty: skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, PET lahve, vlastní alkoholické nápoje a to v jakémkoli množství a balení, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, pyrotechnické předměty, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost. Pro celý areál platí zákaz vjezdu motorovým vozidlům (vyjma vystupujících a organizátorů). Je zakázáno umisťovat jakékoliv plakáty nebo reklamu v areálu bez předchozího svolení pořadatele. Pro pejsky i jiná zvířata není vstup z bezpečnostních důvodů do areálu povolen.

Fotografování a natáčení
Bez novinářské akreditace není dovoleno vnášet do areálu záznamová zařízení, která využívají DV, DV Cam, Beta, SVHS a jiné formáty kamer, ani profesionální fotoaparáty (tj. s odnímatelným objektivem či s externím bleskem). Jinak řečeno, návštěvníci mohou do areálu happeningu vnášet jen kompakty, které nelze používat s externím bleskem. Není to snad proto, že bychom vás chtěli nějak omezovat v dnešní multimediální době, ale především proto, že interpreti mají ve smlouvách podmínky o pořizování záznamů z vystoupení. Když už vás budou svrbět prsty a zmáčknete foto třeba na svém mobilu, prosíme, foťte během koncertů BEZ BLESKU. Všechny, kdo porušují pravidla, má ochranka právo z koncertu vykázat.

Novinářská akreditace
Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům. O novinářskou akreditaci si, prosím, žádejte výhradně písemně na mailové adrese tadlinka@seznam.cz, a to nejpozději do 24.5.2015. Součástí žádosti by měly být případné žádosti o rozhovory s konkrétními interprety, případně další požadavky. Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem. Novinářská akreditace neopravňuje ke vstupu do VIP zóny areálu a je nepřenosná. Novinářskou akreditaci si bude možné vyzvednout na stánku pořadatele (Občanské sdružení Veselý vrch). Prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z happeningu o jeho zaslání na e-mailovou adresu
tadlinka@seznam.cz.
Toto ustanovení se nevztahuje na zástupce mediálních partnerů.